Всички книги на авторa Глен Доман, Джанет Доман (1)