Всички книги на авторa Даниела Константинова, Владимира Башир Гечова (1)