Всички книги на авторa Джони Пенков, Джеки Стоев (1)