Всички книги на авторa Жилбер Делае, Марсел Марлие (1)