Всички книги на авторa Нина Комолова, Елена Яковлева (1)