Всички книги на авторa Ben McFarland, Tom Sandham (1)