Всички книги на авторa Liz Clayton, Avidan Ross (1)