Всички книги на авторa Андреас Майслер, Барбара Трон (1)