Всички книги на авторa Красимира Малинова; Пламен Христов (1)