Всички книги на авторa Несия Ленидо, Джанфилипо Пиетра (1)