Всички книги на авторa Павел Колев, Христо Стефанов-Ицака (1)