Всички книги на авторa Стоянка Мутафова, Юрий Дачев (1)