Мениджмънт: Наука и практика

Мениджмънт: Наука и практика

Автор: 
Издател:

55.00 лв.
спестявате - 10%
49.50 лв.

  • 3.00общ рейтинг: 3.00( 2 )
много слабаслабадобрамного добрастрахотна

Наличност : НЕ
Брой на страници : 742
Номер : 1700054388 SKU : 34156
ISBN : 954912181х

Описание

Книгата е структурирана така, че да бъде полезна за целите на обучението, за практикуващите мениджъри, преподавателите и консултантите.

Управленската наука има богата история. Независимо, че на пръв поглед и в сравнение с други науки, времето от нейното "официално" възникване е малко, тя се развива с изключително бързи темпове. Това е в съзвучие с динамиката на социалните трансформации и големите постижения на науката през XIX и XX век. Големият обем знания в областта на управлението на социалните процеси се дължи и на хилядолетния практически опит, който е вграден в научните концепции от представителите на различни школи и научни направления.
Всичко това създава впечатлението, че проблемите на управлението на социума или поне тяхното научно обяснение не са толкова трудна задача, колкото е изглеждало в началото на XX век. Големият брой изследвания и литература, в това число учебници, са другата причина да се утвърди илюзията, че тази наука е достигнала върховия предел в развитието си. Много са и убедените, че в тази област няма какво ново или по-добро да се каже. Някои дори обявиха, че е настъпил периодът за превръщането на тази наука в съвършен универсален продукт. Според тях остава само тя да се обедини с новите информационни технологии.
Вярвам в това - макар и не в този вид, но то трудно ще се реализира с наличните научни резултати. На фона на тези "големи" научни постижения установяваме, че ежедневно възникват нови проблеми, които остават нерешени. Отрицателните резултати обикновено се получават там, където няма тайни. При тази реалност необходимостта от развитието на науката и дефинирането на нови подходи и техники за управление има подчертано обективен характер.
Днес големият потенциал в резултат от диференциацията на изследванията е базиса за обновлението на науката. "Съвременната класическа" представа за категориите, понятията, закономерностите и др. следва да се разглеждат в тяхното ново съдържание, а именно в контекста на бъдещото единство на познанието в тази област. Добре дефинираните понятия като структури, функции, технологии, взаимодействия, връзки, информация, йерархичност и др. бяха върхови постижения. Анализирани обаче през призмата на системното единство на явленията, характеристиките на тези категории са различни от дефинираните чрез друг подход. По тази причина и разработените "добри " (както ги определих по-горе) управленски техники се оказват нещо различно от очакваното и то далеч не удовлетворява реалните съвременни потребности.
Посочената логика на развитие и обективно състояние на управленската наука е най-важното основание за написването на книгата. Върховите секторни постижения и тяхната системна интеграция и практическа приложимост са основни нишки в целия труд. Така е направен преход от фундаменталните научни знания към практиката.
При определянето на съдържанието на книгата основните опорни точки са следните:
Първо. Целта (надявам се успешно реализирана) винаги трябва да бъде насочена към постигането на съвършенство. Не става дума за истина от последна инстанция, но резултатът трябва да осигури на студентите, мениджърите, преподавателите и консултантите цялостна концепция, представена в логически единна последователност и пълнота. В списъка на задачите са още разкриването на процесите в обекта, ролята и мястото на субекта на управление, техниките за регулиране на процесите и други, в рамките на представената конфигурация на елементите (факторите), от които зависи ефективното управление.
Второ. Специално трябва да се подчертае, че дори и най-"теоретичните" раздели имат реално пряко, "достъпно" практическо приложение. Единството па теорията, методологията и практиката е най-прекият път към използването на фундаменталните научни резултати.
Трето. Практическата ориентация при прехода от абстрактното към конкретното е реализирана успешно и в разделите: Вземане на решения; Елементи на системите, взаимозависимостта между тях и с елемените на средата; Организационни структури; Иновации в управлението; Управление на организационни проекти и управленското консултиране.
Не е възможно да се обхванат всички проблеми, независимо от усилията и желанието за изчерпателност. Това е компенсирано чрез възможностите всеки частен случай (процес, явление, задача) да се разглежда като система със съответните (специфични за него) вътрешна структура и външна среда. Заедно с това разработените теми са достатъчни като методологически примери за приложение. Чрез системния подход мениджърите могат самостоятелно да решат всеки отделен проблем, независимо дали е включен или не в книгата.
ISBN 954912181х
Език български
Година на издаване 2002
Корици меки
Страници 742
Тегло 1655
Размер 0x0
Попълнете текста от картинката

Моля попълвайте мнения само за конкретния продукт.

Следните мнения ще бъдат изтривани:

Когато мнението не се придържа към добрия тон.

Когато съдържа обидни или нецензурни думи.

Ако имате въпрос моля пишете на info@pimodo.com