Социално и здравно осигуряване 2013

Социално и здравно осигуряване 2013


Издател:

20.00 лв.
спестявате - 0%
20.00 лв.

  • 3.00общ рейтинг: 3.00( 72 )
много слабаслабадобрамного добрастрахотна

Наличност : НЕ
Номер : 1700651632 SKU : 033.1293
ISBN : 9789542812517

Описание

1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - (КСО)
2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 г.-(ЗБДОО-2013)
3. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ - (ЗГВРСНР)
4. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ - (НПОС)
5. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА - (НООСЛБГРЧМЛ)
6. НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - (НИИПОПДОО)
7. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА - (НОИПОБ)
8. НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ - (НРВПО)
9. НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА -(НСОРЗ)
10. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ - (НЕВДПОВ)
11. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ - (НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012)
12. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - (330)
13. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2013 г. - (ЗБНЗОК-2013)
14. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - (НОПДМП)
15. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Z. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - (ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г.)
ISBN 9789542812517
Език Мека
Тегло 800
Размер 20cm x 13cm

Същия Издател

За съжаление няма продукти, отговарящи на критериите. Върнете се назад или използвайте основната навигация в сайта.

Попълнете текста от картинката

Моля попълвайте мнения само за конкретния продукт.

Следните мнения ще бъдат изтривани:

Когато мнението не се придържа към добрия тон.

Когато съдържа обидни или нецензурни думи.

Ако имате въпрос моля пишете на info@pimodo.com