Общи условия - Общи условия

    Запознайте се с общите условия за използване на електронен магазин ПИМОДО. Моля, прочетете внимателно този документ.

    Общи условия.

    Общите условия уреждат взаимоотношенията между страните при използване на Интернет страницата www.pimodo.com на електронен магазин ПИМОДО.
    Достъпът и използването на страницата означава, че сте съгласни с общите условия. /Ако не сте съгласни с тези условия, нямате право да използвате страницата./

    Собственост и авторски права.

    Електронен магазин ПИМОДО с интернет адрес http://www.pimodo.com е собственост на ПИМДИЗАЙН ООД, Търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Люлякова градина 23а, ЕИК: 131441951, ИК ДДС BG131441951,  банкова сметка IBAN: BG46UNCR76301077188680 , BIC:   UNCRBGSF

    ПИМДИЗАЙН ООД притежава всички авторски права върху графичните и текстови материали в сайта.
    Използването на публикуваните материали  и съдържание на сайта е само за лични и некомерсиални цели от потребителите. Не се допуска използване с комерсиална цел, разпространяване на материалите и други действия, без писмено разрешение на      собственика.

    Регистрация на потребител.

    Закупуването от сайта е възможно след регистрирането Ви като потребител. Регистрацията изисква въвеждането на коректна информация в полетата за попълване на лични данни.
    Всеки регистриран потребител е длъжен да пази потребителското си име, парола, и информацията в личния си профил (адрес, телефонен номер, информация, касаеща електронните  плащания, електронен адрес и оторизираните лица за приемане на поръчките)

    Всеки потребител можете да оторизира трети лица да използват неговото потребителско име и парола в pimodo.com но носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез него
    При всяко съмнение за неправомерно използване на  потребителско име и парола или за опасност от такова моля, да ни уведомите.

    Защита на личните данни на потребителите.

    ПИМДИЗАЙН ООД е регистриран оператор на лични данни съгласно Закон за защита на личните данни , гарантира сигурността на личните данни на потребителите и се задължава да не разкрива лична информация, с изключение на случаи на изпълнение на законови процедури. Електронен магазин ПИМОДО пази паролата на потребителя в неявен вид.

    Цени

    Всяка посочена цена на продукт е единична, в български лева, с включен ДДС.
    Стойността на доставката се изчислява и не е включена в посочената цена.

    Промяна на цени

    Електронене магазин ПИМОДО има правото да променя цените, за което не е задължен да уведомява потребителите. Потребителят заплаща цената, която е актуална в момента на създаване на поръчката.

    Създаване на поръчка

    Потребителят избира продукт/продукти, който/които добавя в количката с номер на продукт, брой и цена с което създава поръчка.

    Заплащане на поръчка

    Заплащането се извършва по един от следните три начина:
    1. По банков път
    2. С карта, чрез PayPal и ePay
    3. С наложен платеж в момента на доставянето.
    При плащане по банков път в основанието за плащане се записва номер на поръчката. Потребителят заплаща всички дължими такси и комисионни

    Срок за плащане
    Срокът за плащане на поръчките по т.1  т.2 е до 3 дни от датата на създаване на поръчка. След изтичане на този срок, ако не е направено плащане, поръчката автоматично се отказва.
    Срокът за плащане на поръчките по т.3 е момента на доставянето.

    Доставка
    Доставката на стоките се осъществява с куриерска фирма. Срокът на доставка е до 5 работни. В случай на удължаване на срока за доставка, потребителят ще бъде уведомен за промяната.

    Отказ от закупени стоки

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването на поръчката, съгл. чл.55 от ЗЗП. В този случай стоката трябва да отговаря на следните условия:

  • да не е използвана;
  • да не е е нарушена целостта на търговската опаковка;
  • да е придружена от гаранционна карта, касова бележка,фактура и всички съпътстващи я документи;

Не подлежи на връщане стока, при която тези условия не са спазени

Стойността на върнатата стока се възстановява в 7 дневен срок от приемането й. Всички разходи за връщане са за сметка на клиента.

Рекламации и замяна на закупена стока.

Стока, за която се установи, че не отговаря на обявените характеристики в електронен магазин ПИМОДО се заменя с нова от същия модел или аналогичен със съгласието на клиента и според гаранционните условия на доставчика. Куриерските разходи са за сметка на доставчика.

При установяване на нарушена опаковка на стоката, липса или друга нередност, можете да откажете пратката. В този случай, състоянието на доставената пратка се вписва в товарителницата и се съставя протокол за удостоверяване на рекламацията.

За въпроси, неуредени в тези условия се прилага действащото българско законодателство.