Производител АИ Проф.Марин Дринов, Право. Същност и видове (1)