Производител Жанет-45, Теория и история на културата (1)