Производител Изток-Запад, Теория и история на културата (2)