Производител Лъчезар Минчев, Литература за деца и юноши (6)