Производител Пергамент Прес, Литература за деца и юноши (4)