Производител СИЕЛА НОРМА АД, Право. Същност и видове (2)