Производител Световна библиотека-София, Занимателни книги (2)