Производител Роборид, Повести и разкази. Световни (1)