Производител Агата-А, Повести и разкази. Световни (1)