Производител Фама, Повести и разкази. Световни (17)