Производител Enthusiast, Теория и история на културата (1)