Търсене на Българското име в библейски времена (1)